Pool of Experts

Experts van de Visuele (R)evolutie op hun eigen vakgebied

Alle leden hebben een aandeel gehad in de ontwikkeling van TheServiceConcept. Zij staan ook paraat om uw vragen vanuit een objectieve en onafhankelijk oogpunt te beantwoorden. Graag brengen wij de kosten en besparingen voor uw vraagstuk in kaart.


Onze Learning & Development Specialist

Wilco van den Akker – Learning & Development

Wilco


Onze Expert Asset Management

Gabby van Meer – Asset Management Professional

Gabby


Onze BIM expert

Maarten Slee – BIM engineer

Maarten


Onze Expert Asset Management – expertisegebied Spoor

Hans Herweijer – Asset Management en Vakmanschap 2.0

Hans Herweijer


 

Wil jij ons team versterken?

Deze technologie is niet alleen een software oplossing. Deze technologie zal een nieuwe (r)evolutie teweeg brengen en grote impact hebben voor uw organisatie. Het zal communicatie verbeteren en bestaande processen veranderen. Deze pool of experts hebben over de impact van deze technologie nagedacht voor uw organisatie, maar deze ook gekoppeld aan maatschappelijke thema’s zoals, kennisborging, vakbekwaamheid en veiligheid.

Deze technologische ontwikkelingen brengt veel kansen met zich mee, maar er dient snel gehandeld te worden. Bestaande business modellen zullen in een rap tempo veranderen. (Internationale) communicatielijnen worden nog korter dat het voor iedereen mogelijk maakt zijn product of dienst helder over te brengen en snel tot overeenkomsten te komen. Wie deze technologie niet omarmt loopt al snel achter.