bijna 3 keer hoger scoren met AR

Onderzoek: augmented reality in het onderwijs

  • Subsidieverstreker: EWTZH – Ecomomischcentrum Wetenschap Technologie Zuid Holland
  • Bestuurslid onderwijsinstelling: Peter Jonkers – Stichting Primo Schiedam
  • Projectondersteuning: Sandra van de Marel – TechnetkirngNWN
  • Ontwikkeling AR applicatie: TheServiceConcept.com
  • Afname onderzoek: dinsdag 15 mei 13:00 – 15:00
  • Geschreven door: Machiel Blok – Plusgroepdocent – Stichting Primo

Richard Polman, leerkracht van OBS het Kleurrijk, heeft vooraf de groepen ingedeeld op niveau. Op basis van vaardigheden en LVS-gegevens heeft Richard twee gelijkwaardige groepen gemaakt.

Groep 1 krijgt de les ‘planeten in het zonnestelsel’ via een buitenles. Groep 2 krijgt de les ‘planeten in het zonnestelsel’ in de klas met als extra ondersteuningsmiddel de Microsoft Hololens.

Als introductie van de les krijgen de leerlingen een openingspraatje. Hierbij wordt het belang van technologische toepassingen binnen het onderwijs benadrukt en het onderzoek. Ook wordt de noodzaak en het belang van deelname aan het onderzoek benoemd.
De eerste groep blijft bij de onderzoeker, Machiel Blok, en krijgen de les zoals beschreven op het lesvoorbereidingsformulier. De tweede groep gaat met de leerkracht mee om het dagelijks werk af te maken. Na een uur wordt er gewisseld en gaat de eerste groep met meester Richard mee en gaat de tweede groep de les afwerken zoals beschreven volgens het lesvoorbereidingsformulier. Het grote verschil zit hem erin dat de tweede groep meer bezig is met het maken van berekeningen en de een visuele ondersteuning aangeboden krijgt m.b.v. de bril (windows hololens). De eerste groep gaat na enkele berekeningen buiten het zonnestelsel in verhouding uittekenen.
Na afloop wordt de les door beide groepen geëvalueerd. Beide groepen hebben de les als prettig en leerzaam ervaren. Na een week wordt er een toets afgenomen welke zich richt op de feitenkennis. We zien dan welke groep de meeste feiten heeft onthouden. 

Uitslag toetsing:
Een week nadat de lessen zijn afgenomen wordt iedere leerling gevraagd de toets individueel te maken. De leerling wordt gevraagd de afstand tot aan de zon van de eigen (vooraf gekozen) planeet te benoemen , maar ook de afstand van twee andere planeten. Voor de zelf gekozen planeet krijgt de leerling 1 punt voor het juiste antwoord. Voor de twee andere planeten kan het twee punten per goed antwoord ontvangen. Tevens wordt de leerlingen gevraagd om de juiste volgorde van de planeten weer te geven. Per goede plek kan de leerling een punt ontvangen. Dit betekent dat de leerling maximaal 8 punten kan krijgen voor deze vraag. Daarnaast is er een vraag welke betrekking heeft tot de tijd tot aan de zon (2 punten) en een keuzevraag waarbij de leerling moet aangeven welk van de twee planeten sneller om de zon draait (Saturnus of Urnanus). Voor de laatste vraag kan met 1 punt krijgen bij het geven van het juiste antwoord. In totaal kan een leerling dus 16 punten halen. Een uitzonder wanneer de twee extra planeten overeen komen met de zelfgekozen planeet. In dat geval krijgt de leerling niet 2 punten voor dit antwoord, maar slechts 1 punt. Voor deze groep valt er dan slechts 15 punten te behalen.

Qua puntentotaal levert dit de volgende tabel op:

Les binnen en buiten Les binnen en augmented
Leerling 1 0 0
Leerling 2 0 3
Leerling 3 1 4
Leerling 4 1 5
Leerling 5 3 6
Leerling 6 3 7
Leerling 7 4 13
Leerling 8 4 13
Leerling 9 5 14
Leerling 10 8 15
Leerling 11 11 15
Leerling 12 16
Totaal 40 111
gemiddeld 3,6 (afgerond) 9,25 

Wanneer we kijken naar de uitslagen uit de tabel zien we de tweede groep betere cijfers halen dan de eerste groep. In de eerste groep zit er slechts één leerling boven de 10-score. In de andere groep zitten wel zes leerlingen (ruim) boven de 10-score. Het gemiddelde ligt bij de tweede groep aanzienlijk hoger. Dit is bijna 3 keer hoger dan de eerste groep. Om meer inzicht te krijgen over de effecten van augmented reality leermiddelen in het onderwijs zal er op grootschaligere onderzoek gedaan moeten worden. Wij pleiten daarom ook voor meer subsidiemogelijkheden. 


Mooie en pure reacties van de leerlingen:

Kleurrijk

Trots om onze applicatie bij docenten en leerlingen onder de aandacht te brengen. Met deze applicatie maak je een reis door het zonnestelsel. Ze reizen met het vliegtuig van verschillende planeten naar de zon.

Tijdens het bezoek aan Kleurrijk in Schiedam proberen we een beter beeld te krijgen over leerplezier, meerwaarde van de applicatie en leerrendement.

Leerdoelen:

  • weet dat de afstanden tussen de planeten heel groot zijn.
  • zich een voorstelling kan maken van de afstand van de planeten tot de zon.

De ontwikkeling van de applicatie en het uitvoeren van de test is mogelijk gemaakt door:

%d bloggers liken dit: