Projecten

 

Projecten met impact

Door deze disruptieve technologie zal de wereld in een rap tempo veranderen. Het zal  impact hebben op de manier waarop we met elkaar gaan communiceren. Het zal leiden tot nieuwe businessmodellen en bestaande service- en verdienmodellen zullen verdwijnen. Het is belangrijk dat bedrijven en organisatie zich hiervan bewust worden. Het is daarom belangrijk dat de impact en effecten in kaart gebracht worden van o.a.:

Onderwijs – meer leerplezier en dichterbij de praktijk >

Internationalisering – betere ondersteuning van de internationale dealer organisatie >

Disruptief – meerwaarde bieden aan de verschillende schakels in de keten >

Veiligheid – veilig werken door gevaren beter te herkennen

Training en opleiding – de toekomst van training en opleiding >

Vakmanschap – kennisoverdracht en de nieuwe vakman >

Flexibilisering – verschuiving werkzaamheden en verbreden takenpakket

Processen – fouten voorkomen door kennis en ervaring bij elkaar brengen >

Arbeidsmarkt – krapte arbeidsmarkt en inzetbaarheid verhogen voor kansarmen >

 

Wilt u meer informatie over de projecten neem dan contact met ons op