Projecten

Projecten met impact

Agri-PV krijgt stevige impuls in Nederland met start van project Sunbiose 

Een consortium van wetenschappers, ingenieurs, projectontwikkelaars en agrarische sector heeft de krachten gebundeld om in Nederland de ontwikkeling van Agri-PV systemen te versnellen. Agri-PV, oftewel de combinatie van landbouw- en zonne-energieproductie, is een mooi voorbeeld van een functiecombinatie en levert een win-win situatie op doordat het de druk op het gebruik van schaarse landbouwgrond voor zonneparken in Nederland vermindert, en tegelijkertijd een bijdrage levert aan de energietransitie. 

In het project Sunbiose worden verschillende proefopstellingen ontwikkeld en getest voor  verschillende sectoren: 

 • Transparante zon-PV systemen boven peer en zachtfruit (e.g. aardbeien, frambozen, bessen)
 • Verschuifbaar zon-PV boogtunnel systeem voor gewasrotatie 
 • Transparant overkappingssysteem voor vollegrondsgroente (e.g. asperges) 

De proefopstellingen worden door verschillende technologie- en marktpartijen ontworpen (Brite Solar, GroenLeven, Solarvation, Praxiz, Renergize Consultancy) en samen met agrariërs en leden van LTO ontwikkeld. TheServiceConcept.com zal aan de slag gaan met automatische detectie van gewasziektes en een interactieve AR training- en informatie tool ontwikkelen om de impact van een AgriPV systeem op dynamische wijze zichtbaar te maken voor installateurs, alsook voor beleidsmakers en omwonenden. Wetenschappers van Wageningen University & Research en TNO monitoren de landbouwkundige én zonne-energie opbrengst en de ecologische impact van de systemen. Het doel is om met de resultaten de verschillende proefopstellingen door te ontwikkelen tot praktijk- en marktrijpe systemen die na afloop van het project grootschalig toegepast kunnen worden.  

Het project heeft een omvang van € 4.939.915 en heeft hiervoor een financiering van  € 3.177.336 ontvangen vanuit RVO in het kader van de MOOI subsidie. 


Door deze disruptieve technologie zal de wereld in een rap tempo veranderen. Het zal  impact hebben op de manier waarop we met elkaar gaan communiceren. Het zal leiden tot nieuwe businessmodellen en bestaande service- en verdienmodellen zullen verdwijnen. Het is belangrijk dat bedrijven en organisatie zich hiervan bewust worden. Het is daarom belangrijk dat de impact en effecten in kaart gebracht worden van o.a.:

Projecten

De Levende Tuin

 • Toepasssing: AR applicatie voor Android en Apple
 • Doel: bewoners bewuster maken over gevolgen van een versteende t.o.v. een groene tuin
 • Effect en impact: meer groene tuinen voor betere leefomgeving voor huiseigenaren met tuin en beleidsmakers.

meer informatie…

DeLevendeTuin-TSC3


De virtuele leermeester

 • Toepasssing: Hololens applicatie
 • Doel: versnelde kennisoverdracht met een virtuele ‘skillset’ en leermeester op afstand
 • Effect en impact: verkorten van opleidings-, trainings- en inwerktijd

meer informatie…

Winnaar MKBIdee-header
Winnaar MKBidee

The Next Generation Operator

 • Toepasssing: Hololens applicatie
 • Doel: ondersteunen van de next generation operator door informatie in context van omgeving en object te plaatsen
 • Effect en impact: minder fouten

meer informatie…

Next Generation Operator


Remote Assist

 • Toepasssing: Hololens applicatie
 • Doel: ondersteuning op afstand met virtuele toevoeging
 • Effect en impact: efficiënter inzetten van personeel en oplossen van problemen

ondersteuning op afstand met virtuele toevoeging


Automotive

 • Toepasssing: Hololens applicatie
 • Doel: één applicatie die ingezet kan worden voor zowel trainingsdoeleinden als ter  ondersteuning bij het vervangen van een turbo
 • Effect en impact: efficiënte inzetbaarheid van personeel en oplossen van problemen

meer informatie…

turbo vervangen met de hololens
Een turbo vervangen is eenvoudig, maar is heel vaak niet de oplossing van het probleem. Met onze toepassingen begeleiden we de monteur naar de juiste oplossing.

Onderwijs

 • Toepassing: Hololens applicatie
 • Doel: meerwaarde in kaart brengen door leerprestaties te vergelijken van bestaand lesmateriaal met AR lesmateriaal
 • Effect en impact: Meer leerplezier en betere leerprestatie

meer informatie…

 • Toepassing: Hololens applicatie (V)MBO
 • Doel: betere aansluiting van theorie met praktijk
 • Effect en impact: efficiënter leren van vaardigheden en snelle inzetbaarheid schoolverlaters

meer informatie…

Holokids


NS

 • Toepassing: Android applicatie voor slimme bril en tablet
 • Doel: Betere ondersteuning en snellere inzetbaarheid van treinmachinist
 • Effect en impact: Minder fouten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden

meer informatie…


RET

 • Toepassing: Android applicatie voor smart phone
 • Doel: Stelt de trammachinist in staat zelf deurstoringen verhelpen i.p.v. de technische dienst
 • Effect en impact: Kennisborgen, delen en verkorten stilstand tram

RET deurstoringen app


Stroomopwaarts (Sociale dienstverlener)

 • Toepassing: Hololens applicatie
 • Doel: betere aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt
 • Effect en impact: efficiënter vaardigheden leren voor snelle inzetbaarheid

meer informatie…

Schermafbeelding 2018-12-04 om 09.48.47


Hyva (productie bedrijf)

 • Toepassing: Android app voor tablet en smart phone
 • Doel:  Optimale ondersteuning van de internationale klant
 • Effect en impact: Efficiënter trainen en betere ondersteuning bij onderhoud en reparatie werkzaamheden

meer informatie…

Schermafbeelding 2018-12-04 om 09.57.10


Prorail/ Railcenter 

 • Toepassing: Applicatie for tablet
 • Doel:  Proof of Concept
 • Effect en impact: Efficiënter trainen en betere ondersteuning bij onderhoud en reparatie werkzaamheden van de wisselsteller

PoC ProRail : Railcenter


Fujitsu

 • Toepassing: Hololens applicatie
 • Doel: Betere ondersteuning bij assemblage werkzaamheden
 • Effect en impact: 42% tijdsbesparing

meer informatie…

Wilt u meer informatie over de projecten neem dan contact met ons op

%d bloggers liken dit: