Projecten

Projecten met impact

Door deze disruptieve technologie zal de wereld in een rap tempo veranderen. Het zal  impact hebben op de manier waarop we met elkaar gaan communiceren. Het zal leiden tot nieuwe businessmodellen en bestaande service- en verdienmodellen zullen verdwijnen. Het is belangrijk dat bedrijven en organisatie zich hiervan bewust worden. Het is daarom belangrijk dat de impact en effecten in kaart gebracht worden van o.a.:

Projecten

De levende tuin

 • Toepasssing: Android applicatie
 • Doel: bewoners bewuster maken over gevolgen van een versteende t.o.v. een groene tuin
 • Effect en impact: meer groene tuinen voor betere leefomgeving

meer informatie…

DeLevendeTuin-TSC3


De virtuele leermeester

 • Toepasssing: Hololens applicatie
 • Doel: versnelde kennisoverdracht met een virtuele ‘skillset’ en leermeester op afstand
 • Effect en impact: verkorten van opleidings-, trainings- en inwerktijd

meer informatie…

Winnaar MKBIdee-header
Winnaar MKBidee

The Next Generation Operator

 • Toepasssing: Hololens applicatie
 • Doel: ondersteunen van de next generation operator door informatie in context van omgeving en object te plaatsen
 • Effect en impact: minder fouten

meer informatie…

Next Generation Operator


Remote Assist

 • Toepasssing: Hololens applicatie
 • Doel: ondersteuning op afstand met virtuele toevoeging
 • Effect en impact: efficiënter inzetten van personeel en oplossen van problemen

ondersteuning op afstand met virtuele toevoeging


Automotive

 • Toepasssing: Hololens applicatie
 • Doel: één applicatie die ingezet kan worden voor zowel trainingsdoeleinden als ter  ondersteuning bij het vervangen van een turbo
 • Effect en impact: efficiënte inzetbaarheid van personeel en oplossen van problemen

meer informatie…

turbo vervangen met de hololens
Een turbo vervangen is eenvoudig, maar is heel vaak niet de oplossing van het probleem. Met onze toepassingen begeleiden we de monteur naar de juiste oplossing.

Onderwijs

 • Toepassing: Hololens applicatie
 • Doel: meerwaarde in kaart brengen door leerprestaties te vergelijken van bestaand lesmateriaal met AR lesmateriaal
 • Effect en impact: Meer leerplezier en betere leerprestatie

meer informatie…

 • Toepassing: Hololens applicatie (V)MBO
 • Doel: betere aansluiting van theorie met praktijk
 • Effect en impact: efficiënter leren van vaardigheden en snelle inzetbaarheid schoolverlaters

meer informatie…

Holokids


NS

 • Toepassing: Android applicatie voor slimme bril en tablet
 • Doel: Betere ondersteuning en snellere inzetbaarheid van treinmachinist
 • Effect en impact: Minder fouten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden

meer informatie…


RET

 • Toepassing: Android applicatie voor smart phone
 • Doel: Stelt de trammachinist in staat zelf deurstoringen verhelpen i.p.v. de technische dienst
 • Effect en impact: Kennisborgen, delen en verkorten stilstand tram

RET deurstoringen app


Stroomopwaarts (Sociale dienstverlener)

 • Toepassing: Hololens applicatie
 • Doel: betere aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt
 • Effect en impact: efficiënter vaardigheden leren voor snelle inzetbaarheid

meer informatie…

Schermafbeelding 2018-12-04 om 09.48.47


Hyva (productie bedrijf)

 • Toepassing: Android app voor tablet en smart phone
 • Doel:  Optimale ondersteuning van de internationale klant
 • Effect en impact: Efficiënter trainen en betere ondersteuning bij onderhoud en reparatie werkzaamheden

meer informatie…

Schermafbeelding 2018-12-04 om 09.57.10


Prorail/ Railcenter 

 • Toepassing: Applicatie for tablet
 • Doel:  Proof of Concept
 • Effect en impact: Efficiënter trainen en betere ondersteuning bij onderhoud en reparatie werkzaamheden van de wisselsteller

PoC ProRail : Railcenter


Fujitsu

 • Toepassing: Hololens applicatie
 • Doel: Betere ondersteuning bij assemblage werkzaamheden
 • Effect en impact: 42% tijdsbesparing

meer informatie…

Wilt u meer informatie over de projecten neem dan contact met ons op