Reduceren en voorkomen van thuiszitters in het MBO onderwijs

Missie van Sensitief Coachen, TCRMBO en TheServiceConcept.com: 

Een leerling die uitvalt binnen het onderwijs, voelt zich vaak afgewezen en verre van geslaagd. Dit doet iets met het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van een leerling. 

De weg terug is vaak lastig, omdat het kind het vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving is verloren. 

Ook leg het beslag op het leven van de ouders. Zij vangen hun kind in deze periode vaak op, waardoor er ook druk ontstaat in hun dagelijks bestaan. Denk aan de werkrelatie met een werkgever. 

Voor scholen is de stap soms ook groot om de leerling te plaatsen. Bij hen rijst de vraag of zij kunnen bieden wat de leerling nodig heeft. 

De missie van Sensitief Coachen: het aantal thuiszitters te reduceren en terug te geleiden naar een passende onderwijsplek en stage/werkplek aansluitend op de MBO opleiding. 

Met samenwerkingspartners TCR MBO (ICT) en Averell van den Bos starten we een pilot van een jaar waarin we een speciale klas opzetten voor studenten die thuiszitten of dreigen uit te vallen. 

Met een uitdagend en concreet lesprogramma coachen we de student naar een succesvolle terugkeer in het onderwijs en begeleiden we de student naar een passende stage-/werkplek. Daarin zullen we de samenwerking ook aangaan met het bedrijfsleven, zodat ons specifieke lesprogramma aansluit op de behoeften van de ICT bedrijven. 

In een veilige (leer)omgeving coachen we de leerlingen en studenten op het gebied van hun didactische en cognitieve leervermogen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. We werken met hen aan nieuwe vaardigheden en zetten de jongeren weer in hun kracht. 

Aan de onderwijsplek van de student bieden wij handelingsadviezen gekoppeld aan de onderwijsbehoeften, ondersteunen we waar nodig in de klas en blijven de student monitoren om de kans op een succesvolle schoolcarrière te vergroten. 

Doelgroep: 

Studenten van TCR MBO (ICT) die om diverse redenen op school zijn uitgevallen en thuis zitten of dreigen uit te vallen. 

Doel: 

Leerlingen/studenten terug naar school geleiden door middel van de volgende subdoelen: 

  • In kaart brengen waarom de leerling/student vastliep en uitviel 
  • Toekomstgericht perspectief aanbieden door samen doelen te stellen 
  • Begeleidingsplan opzetten 
  • Leerlingen/studenten in hun kracht zetten: ken je kwaliteiten en talenten 
  • Vaardigheden aanleren en/of versterken op didactisch en sociaal emotioneel gebied 
  • Toewerken naar een MBO diploma en werkplek binnen het bedrijfsleven 
  • Een platform voor ouders en onderwijsprofessionals creëren: voorlichting en workshops 
  • Betere aansluiting en snelle inzetbaarheid bij ICT bedrijven door gezamenlijk efficiënte lesprogramma’s te ontwikkelen 
  • Meer leerplezier en hoger leerrendement behalen m.b.v visualisatie technologie 

Groepsgrootte: 

Als we de groep tot 10 studenten kunnen bepreken blijft het voor ons overzichtelijk en meetbaar. Bij dat aantal kunnen wij de faciliteiten in het GHG gebruiken. Een hele dynamische leeromgeving. 

Wat we kunnen doen is leerrendement en leerplezier meten waarbij we het huidige lesprogramma afzetten tegen ons lesprogramma. Daarbij zou het heel mooi zijn als we een leerbedrijf (door Peter Kroon schoolleider MBO- vrienden van de school genoemd – voor bijvoorbeeld Cloud Engineering) mee kunnen laten doen en denken zodat we ook kunnen toewerken naar, een betere aansluiting – snellere inzetbaarheid – baangarantie, voor deze leerlingen. 

Met deze aanpak beiden we meerwaarde voor de leerling, school, bedrijf en overheid. 

%d bloggers liken dit: