temp clip

[[Audio Clip 01]]

Welkom bij de VR-les bouwveiligheid bij werken op hoogte!

Ik ben hier om met jullie te praten over veiligheidsrisico’s in de bouw bij werken op hoogte, hoe je ze kunt herkennen en hoe je ze kunt oplossen. Voordat het zover is, zal ik je snel laten zien hoe u deze app kunt gebruiken.

Laten we eerst leren hoe je de VR-headset en controllers gebruikt. Je kunt de headset een beetje omhoog en een beetje omlaag bewegen, totdat je het scherpe beeld ziet. Ook kun je de oogafstanden aanpassen als dat nodig is.

[[Audio Clip 02]]

En dan nu de controllers!

Je kunt zowel de linker als de rechter controller op precies dezelfde manier gebruiken!

Het is zo gemakkelijk! Probeer nu eens links en rechts te bewegen!

[[Audio Clip 03]]

Dat was het. Bravo.

In de loop van deze les zullen we jullie rondleiden op onze bouwplaats met de pijlen, zoals dit.

[[Audio clip 04]]

Je doel is om zoveel mogelijk gevaren te herkennen.

Jullie doel is om onderweg zoveel mogelijk gevaren te herkennen, en ze ook juist te classificeren. We zullen je later leren hoe je dat moet doen.

Nu zullen we je magic-stick aanzetten. Ben je er klaar voor? Nu, hij staat aan!

Zodra je op een van deze knoppen klikt op een van beide controllers, zul je in staat zijn om objecten te selecteren en op virtuele knoppen te klikken.

Laten we het eens proberen! Klik op knoppen met je wijsvingers!

[[Audiofragment 05]]

Met de magic-stick kun je voorwerpen dichtbij en veraf aanwijzen. Nu, dit is een belangrijk onderwerp. Als je een gevaarlijke situatie ziet, kun je gewoon je magic-stick richten en het markeren door op de knop te drukken. Houd de knop ingedrukt totdat de cirkel blauw wordt, en laat ons controleren of je de gevaarlijke situatie hebt gevonden.

Laten we het uitproberen! Markeer dit vakje alsjeblieft!

[[Audiofragment 06]]

Goed werk! Als je de gevaarlijke situatie correct hebt geïdentificeerd, krijg je een quiz over wat de noodzakelijke handelwijze is.

Maar laten we eerst wat meer leren over gevaarlijke situaties!

[[Audio Clip 07]]

Laten we beginnen met risico’s. Alle situaties kunnen worden ingedeeld in 3 categorieën: rood, oranje en groen, zoals de kleuren van de verkeerslichten.

Risico’s in de rode categorie zijn het gevaarlijkst en vereisen onmiddellijke actie!

Oranje risico’s zijn iets minder gevaarlijk, maar vormen nog steeds een potentieel gevaar voor de veiligheid en moeten snel worden opgelost.

Groen zijn goed beveiligde situaties, en er zijn geen extra acties nodig.

[Audiofragment 08]]

Voor rode en oranje risico’s geldt dat je, zodra je ze herkent, een van de volgende drie maatregelen moet nemen: Meld het aan de leidinggevende, Zet jezelf in en los het op, of Informeer andere collega’s.

Als je het aan de supervisor moet melden, moet je ter plaatse blijven als het risico een onmiddellijke bedreiging vormt, dat wil zeggen als het een rood gevaar is, totdat het is opgelost.

We laten u nu een paar echte gevaarlijke situaties zien.

[[Audiofragment 09]]

Laten we het eerst hebben over risico’s in verband met de orde en netheid van de werkplek. Wanneer u rommel of obstakels op het looppad ziet, moet u dit melden aan uw leidinggevende en er iets aan doen.

Dit is een voorbeeld van een obstakel dat het looppad blokkeert. Het is een oranje gevaarlijke situatie. Je moet het melden aan de uitvoerder, maar je hoeft niet onmiddellijk ter plaatse te blijven of het zelf te verhelpen, omdat er meer dan één arbeider nodig is om het te verplaatsen.

[[Audiofragment 10]]

Hier zie je een zak met afval die op het looppad van de steiger is achtergelaten. Het net hier geeft een gevoel van schijnveiligheid. De zak kan omvallen en het afval kan terechtkomen op werknemers die op de verdiepingen eronder werken.

Ook dit is een oranje gevaar. U moet het zelf opruimen, en ook de collega’s aanspreken wiens verantwoordelijkheid het is.

[[Audiofragment 11]]

Laten we het nu eens hebben over de struikelgevaren. Ik neem aan dat je niet rond wilt lopen met materialen en over je hoofd struikelen! Als dat het geval is, luister dan naar mij!

Dit is een oranje gevaar. Repareer het zelf, zoek de oorzaak en rapporteer het aan de uitvoerder.

[[Audiofragment 12]]

Hier hebben we het weer, een oranje gevaar. Er is struikelgevaar omdat er obstakels op de looproute op de steiger staan. Verplaats de obstakels naar een veilige plaats en in het geval van meerdere incidenten dit melden aan de uitvoerder.

[[Audiofragment 13]]

Laten we nu eens kijken naar een rood gevaar. De werknemer kan in het gat stappen en vallen. Er bestaat een risico dat voorwerpen in het gat worden getrapt en op een werknemer vallen die een verdieping lager aan het werk is.

Verrijdbare steigers kunnen vast komen te zitten in het wiel en kantelen.

Hier is de lijst met maatregelen:

Eén. Dicht gaten volledig af en zet planken vast.

Twee. Rapporteer aan de uitvoerder.

Drie. Vastleggen als knelpunt tijdens toolboxmeeting.

En tenslotte, gebruik helemaal geen rolsteiger.

[[Audiofragment 14]]

Hier is nog een groter gat, dat ook een rood gevaar is. Als de planken niet zijn vastgezet, kunnen ze in het gat worden getrapt en terechtkomen op een werknemer die op de verdiepingen eronder werkt. Het is belangrijk dat de plank groot genoeg is en goed vastzit.

Je moet gaten volledig dichten en de planken beveiligen tegen schuiven, en ook dit incident melden aan de uitvoerder.

[[Audiofragment 15]]

Laten we ons nu meer richten op de steiger, de plaats waar je tijdens de werkdag het grootste deel van de tijd zult verblijven. Laten we beginnen met het ergste van het ergste, het onbeveiligde gat in de steiger!

Als u dit toevallig ziet, weet u dat u een gevaar van het rode niveau hebt gevonden dat onmiddellijke aandacht vereist!

Verlaat de plaats niet, en meld het incident aan de uitvoerder door hem rechtstreeks te bellen, en informeer je collega’s.

[[Audiofragment 16]]

Een ander rood niveau gevaar is wanneer de binnenkant van de steiger zich op een afstand groter dan 15 cm van de muur bevindt. Als je zo’n plek vindt, blijf dan op de plek, en meld het onmiddellijk aan de uitvoerder.

Het gevaar kan worden beveiligd door een binnenleuning aan te brengen, inclusief de plank zoals die op de afbeelding hier wordt getoond.

[[Audiofragment 17]]

Hier naar het gedeeltelijk beveiligde gat in de steiger. Dit is een oranje gevaar, want er zijn beide bovenste leuningen aangebracht, maar het gat is niet volledig beveiligd. Je moet dit melden aan de uitvoerder. Het is niet nodig om ter plaatse te blijven, of het zelf te repareren.

Om dit gevaar echt te verhelpen, moet je de ontbrekende planken aanbrengen.

[[Audiofragment 18]]

Hier is nog een poging om de locatie te beveiligen, maar uiteindelijk mislukt. Dus categoriseren we dit als de oranje gevaarsituatie. Simpel gezegd: Het is niet toegestaan om lint te gebruiken voor bouwveiligheid bij het werken op hoogte.

U dient zich te melden bij de uitvoerder. Onmiddellijke actie is niet vereist.

Om de situatie te verhelpen, breng in plaats daarvan stevige leuningen en schopplanken aan.

[[Audiofragment 19]]

Hier zie je de naar beneden gevallen plank. Dit is een oranje gevaar. Breng de plank aan en rapporteer aan de uitvoerder.

[[Audio clip 20]]

Niet om altijd kritisch te zijn, dit is hoe het eruit ziet als alles goed is vastgezet. Leuningen zijn op de juiste hoogte, verbindingen zijn goed vastgezet, en de plank is goed geïnstalleerd. Groen licht!

[[Audiofragment 21]]

Laten we het nu eens hebben over goed beveiligde geplaatste leuningen. Dit is duidelijk niet zo’n voorbeeld!

Het is een oranje gevaar omdat er geen goede barrière is! Meld het aan de uitvoerder!

Hier is hoe deze situatie op te lossen:

Eén. Breng een stevige reling aan!

Twee. Breng een schopplank aan!

Drie. Informeer andere collega’s.

[Audio clip 22]]

En hier is een soortgelijk rood niveau gevaar. De rode markering komt omdat het er veilig en beveiligd uitziet, maar dat is het in werkelijkheid niet. Het is minder dan 1 m hoog, en de schopplank ontbreekt.

Hier zijn de te nemen maatregelen: rapporteer aan de uitvoerder, en blijf op de locatie tot hij hersteld is.

[[Audiofragment 23]]

En tot slot, hier is een zeer goed voorbeeld van een beveiligde liftschacht. De plaat heeft de juiste hoogte en is voorzien van een veiligheidsmerk. Deze maatregel voorkomt dat de werknemer in de schacht kan vallen. We markeren het met groen licht!

[[Audiofragment 24]]

Laten we ons nu eens verdiepen in de verlichtingsproblematiek!

Wat we hier zien is het potentiële brandgevaar omdat het lichtlint niet is uitgerold en door oververhitting kan ontbranden. Je kunt dit oplossen door het af te rollen, of door het te vervangen door een andere lamp. Hier markeren we het met een oranje niveau gevaar!

Meld het aan de uitvoerder. Het is niet nodig om op de locatie te blijven of om het onmiddellijk te repareren.

[[Audiofragment 25]]

Hoe zit het met situaties waarin er niet genoeg licht is? Dit is ook potentieel gevaarlijk en wordt gemarkeerd met het oranje niveau. Breng zelf de werkverlichting aan en meld dit ook aan de uitvoerder.

[[Audiofragment 26]]

Aan de andere kant, hier is een goed verlichtingsvoorbeeld. We markeren het met het groene licht.

[[Audiofragment 27]]

Laten we nu naar het dak gaan! Als je op het dak werkt, is het belangrijk om het gewicht gelijkmatig over het dak te verdelen. Als het gewicht geconcentreerd is, kan het dak instorten. Dit is een rood gevaar dat aan de uitvoerder moet worden gemeld.

Hier ziet u een voorbeeld waarbij het gewicht gelijkmatig over het dak is verdeeld.

Dezelfde afbeelding toont echter ook een rood niveau gevaar. Kijk maar eens! De leuningen ontbreken. Informeer de uitvoeder, en bespreek dit met de collega’s die zich op het dak bevinden.

[[Audiofragment 28]]

Als je met scherpe voorwerpen werkt, zoals de ijzeren staafarmatuur, zorg er dan voor dat de puntige uiteinden altijd beschermd zijn met de doppen.

De beschermkap ontbreekt hier. Als de werknemer struikelt, kan de uitstekende ijzeren staaf net als de speer het lichaam doorboren.

Oranje licht! Breng zelf beschermkappen aan en meld in het geval van meerdere incidenten van het gevaar aan de uitvoerder.

[[Audiofragment 29]]

Laten we nu de steiger eens van de buitenkant bekijken. Wat zien we hier?

Het luik is open gelaten en moet gesloten worden. Een werknemer kan in het gat stappen en naar beneden vallen. Het luik kan worden gebruikt om naar het volgende niveau te klimmen, maar het moet onmiddellijk daarna worden gesloten, zodat niemand er doorheen kan vallen.

Oranje licht. Meld je bij de uitvoerder, en sluit het luik als je er dichtbij bent.

[[Audiofragment 30]]

Hier zien we weer twee problemen. De plank ontbreekt op het ene niveau, en de verankering is te hoog boven de splitsing vastgemaakt. De maximale afstand mag niet meer dan 15 cm van het knooppunt zijn.

Weer oranje licht. Meld het aan de uitvoerder.

[[Audiofragment 31]]

En, als je het gelooft, er is nog een ander probleem op deze foto! Het is verboden om een handtakel aan de steiger te bevestigen. De steiger is daar niet voor bedoeld en niet voor ontworpen. Ook niet als het materiaal niet te zwaar is. Voor het hijsen van materiaal moet een bouwlift of een vrijstaande kraan worden georganiseerd.

Weer een oranje licht. U kent het inmiddels. Meld het bij de uitvoerder. Gebruik deze takel in geen geval.

[[Audiofragment 32]]

Weet je wat je hier nu kunt zien? Het is een goed beveiligde en vergrendelde ingang naar de steiger vanaf de begane grond. Als het slot ontbreekt van de steiger die toegankelijk is voor de burgers, dan is dit het oranje niveau gevaar. Volgens goed gebruik moet de steiger aan het eind van de werkdag worden afgesloten.

Meld het aan de uitvoerder. Je hoeft niet op de locatie te blijven.

[[Audiofragment 33]]

En, nu de veiligheidsnetten. Veiligheidsnetten zijn belangrijk als er op hoogte gewerkt moet worden zonder de bescherming van de steiger. De vangnetten moeten goed worden vastgemaakt en gespannen. Het is niet toegestaan om materiaal of afval in het vangnet te gooien, omdat dit op iemand eronder kan vallen.

Zo ziet een goed beveiligd vangnet eruit.

[[Audiofragment 34]]

En als laatste, maar niet de minste. Mobiele telefoons? Als je die gebruikt, ga dan niet rondzwerven. Zoek een veilige plek, en bel. Als je iemand op de bouwplaats ziet rondlopen en telefoneren, dan is dat oranje gevaar. Meld het aan de uitvoerder en praat met je collega. Daarnaast kun je ook het volgende doen:

Eén. Creëer bewustzijn onder collega’s, en

Twee. Het probleem tijdens de volgende toolbox-meeting als probleem opnemen.

%d bloggers liken dit: