Testsessies Virtuele Leermeesters

In vier testsessies hebben we Virtuele Leermeesters toepassing getest. De eerste testsessie was op 25 oktober 2019 bij IW Zuid Holland – Rotterdam met 5 statushouders uit Syrië. De tweede testsessie heeft bij MBO Rijnland in Gouda op 31 oktober 2019 plaatsgevonden. De derde heeft op 29 november 2019 bij ROC Mondriaan in Den Haag. De vierde testsessie op dinsdag 3 december 2019 bij IW Zuid Holland – Rotterdam met leerling van verschillende MKB-installatiebedrijven. Tijdens de sessie hebben we onderzocht in hoeverre onervaren studenten m.b.v. de virtuele leermeester toepassing een virtuele opstelling en fysieke opstelling konden creëren.


Testsessies IW Zuid Holland, vestiging Rotterdam – 5 studenten van IW Zuid Holland hebben samen met leermeester Jaco de Virtuele Leermeesters toepassing getest. De leeftijd varieert tussen de 16 en 18 jaar. Alle leerlingen hebben m.b.v. de ingebouwde skillset en de leermeester op afstand de warmtepomp kunnen plaatsen.

Impressie testsessie leerlingen IW Zuid Holland


Impressie testsessie statushouders IW Zuid Holland

Deze statushouders uit Syrië hebben de Virtuele Leermeesters getest en goedgekeurd. Ondanks de taalbarrière waren ze met de visueel en intuïtief werkende applicatie instaat om een virtuele opstelling van de warmtepomp te maken.

Virtuele Leermeesters getest door statushouders uit Syrië

Testsessie MBO Rijnland – Opzienbarend reacties van de leerlingen na testsessie van Virtuele Leermeesters toepassing bij MBO Rijnland in Gouda. 22 leerlingen van MBO Rijnland Gouda en Leiden hebben hun oordeel gegeven over de Virtuele Leermeesters toepassing.

img_5759

Belangrijkste uitkomsten vragenlijst:

 • 82,6% – geeft aan dat zij zonder kennis vooraf en onder begeleiding van Virtuele Leermeesters zelf een warmtepomp kunnen plaatsen;
 • 72.6% – beoordeelt de technologie met een 8 en hoger (8 – 40,9% / 9 – 18,2% / 10 – 13,6%);
 • 72,7% – geeft aan de lesstof langer te zullen onthouden;
 • 90,9% – geeft aan dat leermeesterschap op afstand binnen het onderwijs mogelijk is;
 • 54,4% – geeft aan dat leermeesterschap op afstand een oplossing is voor het leraren te kort;
 • 81,8% – geeft aan dat er met Virtuele Leermeesters er een betere aansluiting ontstaat met bedrijfsleven;
 • 81,8% – van de leerlingen zou bij de ontwikkeling van dergelijke applicaties betrokken willen worden?
 • Wat zijn de grootste obstakels om deze technologie in het onderwijs in te krijgen?
  • 72,7% – geld
  • 59,1% – kennis bij leraren ontbreekt
  • 36,4% – er bestaat te weinig lesmateriaal

Meer uitkomsten: https://theserviceconcept.com/outcome-survey/


Testsessie ROC Mondriaan Den Haag – 4 leerlingen van ROC Mondriaan hebben samen met leermeester Johan van Kalisvaart Installatie Techniek de Virtuele Leermeesters toepassing getest. 3 van de betrokken leerlingen hebben geen kennis en achtergrond in de techniek en volgen ook geen opleiding in die richting. Alle leerlingen hebben m.b.v. de ingebouwde skillset en de leermeester op afstand de warmtepomp geplaatst.

De leerlingen hebben over hun ervaring met Virtuele Leermeesters een een vragenlijst ingevuld: https://theserviceconcept.com/antwoorden-vragenlijst-leerlingen-roc-mondriaan/

Impressie testsessie ROC Mondriaan Den Haag


%d bloggers liken dit: