Trainingsmodule

Waarom het Trainingsmodule?
  • Kennis uitwisseling tussen monteurs gebeurd nauwelijks
  • Praktijkervaringen worden nauwelijks gedeeld met andere.
  • Gat is te groot tussen theorie en praktijk
  • Trainingen zijn niet gekoppeld aan praktijk situaties
Wat doet het Trainingsmodule?
  • Gebruikt kennis en ervaring uit de Kennis App als leervorm
  • Gebruikt ook praktijksituatie gedeeld via de Service App als leervorm
  • Traint servicemonteur via de Service App door vragen te stellen over praktijksituatie
  • Bundelt kennis en praktijkervaring
  • Dataverrijking door de Servicemonteur
%d bloggers liken dit: