Virtuele Leermeesters in het nieuws

Virtuele leermeesters

In de technische sector is een schrijnend tekort aan personeel en de energietransitie schroeft dit tekort alleen maar op: te weinig mankracht, te weinig leerlingen, te weinig leermeesters. ‘Virtuele leermeesters’ lost een deel van het probleem op met behulp van augmented reality. Dit maakt opleiden op afstand mogelijk.  1 leermeester kan dan tot wel 10 leerlingen begeleiden.

MKB Idee header

Binnen dit project ligt de focus op waterpompmonteurs. Het idee is uit te breiden naar andere scenario’s of producten uit de duurzaamheidstechniek en vervolgens naar alle mkb-bedrijven die met leerlingen op locatie werken. ‘Virtuele leermeesters’, een idee van Alanno BV, TheServiceConcept.com en Kalisvaart Technisch Beheer, was ook één van de 1e deelnemers aan MKB Idee.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/deze-10-ondernemers-zijn-al-vooruitgeholpen-met-het-mkb-actieplanVirtuele Leermeesters spreker tijdens presentatie MKB-actieplan

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK):  “Het MKB-actieplan laat mooi zien hoeveel wordt gedaan om het voor ondernemers beter te maken. Ik wil het mkb stimuleren om zich te vernieuwen. Niet alleen de innovatieve koplopers maar het héle mkb. Ik ben trots op de resultaten die in het MKB-actieplan staan. Maar ik weet ook dat er nog veel te doen is.”

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Innovatie in het mkb

Sinds vorig jaar is er extra geld voor innovatie in het mkb. Via de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), Small Business Innovation Research (SBIR) en het Innovatiekrediet kan de ondernemer bij RVO.nl ondersteuning aanvragen. Er wordt goed gebruik gemaakt van deze regelingen. Zo zijn in 2018 1.400 projecten toegekend vanuit de MIT. Voor start-ups en scale-ups heeft staatssecretaris Keijzer tot 2023 € 65 miljoen extra beschikbaar gesteld.

De digitaliseringsambitie van het kabinet is groot. Voor het industrieel mkb (Smart Industry) zijn in het afgelopen jaar 4 van de 5 regionale Smart Industry Hubs van start gegaan. Daarnaast is er een Data Value Center gestart.

Scholing en ontwikkeling in het mkb

Het Techniekpact blijft bestaan omdat er ook de komende jaren veel technisch personeel nodig is. Tot 2023 blijft de subsidieregeling Praktijkleren ondernemers ondersteunen met een bijdrage in de kosten voor leerwerkplekken. Afgelopen jaar hebben 120.000 ondernemers en leerlingen hiervan gebruikt gemaakt.

MKB-Idee stimuleert mkb-ondernemers meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van werkenden. Veertien deelnemers werken inmiddels al aan ideeën en oplossingen. De tweede groep deelnemers gaat binnenkort van start. Vanaf 2019 wordt vanuit het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen in totaal € 4,5 miljoen toegevoegd aan MKB-Idee.

20 miljoen voor klimaat- en energie-start-ups

De overheid daagt start-ups uit mee te doen met de klimaat- en energieopgave waar Nederland voor staat. Er is eenmalig € 20 miljoen van het Seed capital budget beschikbaar voor een tender voor investeringsfondsen gericht op klimaat- en energie-start-ups. Deze gaat oktober 2019 open.

bron: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/mkb-actieplan-geeft-ondernemers-steun-en-ruimteHuman Capital Akkoord staat voor een wendbare arbeidsmarkt

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen. Die ambities zetten we nu om in daden.”

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar € 1 mln. beschikbaar gesteld. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die horizon een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.Ondertekenen sectordeal

TheServiceConcept.com en nog 51 bedrijven uit de Bouw & Techniek en Energiesector hebben vandaag werkakkoorden gesloten met de gemeente Den Haag. Met deze werkakkoorden realiseert de gemeente in korte tijd ten minste 388 banen specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SectordealTheServiceConcept.com

Alleen al in Den Haag komen er naar verwachting 3000 tot 5000 banen per jaar bij op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Daarnaast zijn er nog de vacatures die bestaande technische bedrijven (zoals in de bouw en de installatiebranche) nu al open hebben staan. Bij de nieuwe beroepen gaat het om onder meer warmtepomp-monteurs, zonnepanelen-monteurs, toegepaste ICT technici (slimme meters instellen) en fijnslopers (het circulair slopen van oude gebouwen op zo’n manier dat materialen kunnen worden hergebruikt).

De Energieacademie gaat bijstandsgerechtigden met name voor dit soort banen opleiden. Plan is om deze nieuwe vakschool te vestigen in de Bedrijven Investeringszone Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek (ZKD) in Loosduinen. Vandaag hebben de eerste 6 bedrijven al getekend en hun medewerking gegarandeerd door kennis, geld en/of materialen voor de opleidingen op de Energieacademie beschikbaar te stellen.Filmdag Economic Board Zuid Holland en Innovation Quarters 12 juni

Met deze film willen we het publiek bekend maken met de inhoud van de Human Capital Agenda: wat betekent dit voor “echte” mensen? De focus ligt daarom bij werkgevers en werknemers. We willen tonen wat het uiteindelijke effect zal zijn zodat andere partijen geactiveerd worden om zich ook aan te sluiten.

De film wordt ingezet:

  • De Human Capital Agenda zal op 24 juni tijdens één van de voorprogramma’s van het InnovationQuarter jaarevent worden ondertekend. In het plenaire gedeelte van ditzelfde event willen we graag aandacht besteden aan dit akkoord en dat gaan we doen via een film. In het plenaire gedeelte zitten 1000 relevante spelers uit Zuid-Holland. Zowel werkgevers, kennisinstellingen als overheid
  • Hij wordt verspreid onder alle initiatiefnemers en partners van het Human Capital akkoord
  • InnovationQuarter plaatst de film op haar website en deelt hem via de social media kanalen:  YouTube, Twitter, LinkedIn, Google+ en Facebook
  • De film wordt daarnaast getoond tijdens powerpoint-presentaties en op toekomstige evenementen

TheServiceConcept.com maakt onderdeel uit van Human Capital akkoord. Wij onderzoeken de impact en effecten van visualisatie technologie op de arbeidsmarkt. Met werkgevers en werknemers, techniekonderwijs en bedrijfsleven streven wij naar een duurzame inzetbaarheid van menselijk kapitaal waarbij verkorten van opleidings- en trainingstijd en versnellen van inzetbaarheid van menselijk kapitaal de uitgangspunten zijn.Filmdag bij IW (Installatie Werk) Zuid Holland.

Wij vinden het belangrijk dat we niet alleen over studenten praten, maar ook mét studenten in gesprek gaan over de arbeidsmarkt en beroepsonderwijs van de toekomst. Daarom ben ik blij dat Katapult op Expeditie gaat! Inmiddels is de eerste draaidag geweest en mochten studenten Syl en Lisa ervaren bij Installatie Werk Zuid Holland hoe we tegenwoordig een warmtepomp installeren met augmented reality technologie en een Hololens! Te gek!

De film zal in de zomer 2019 gepubliceerd worden


Bouwend Nederland

https://www.bouwendnederland.nl/index.php?pageID=808


https://www.engineersonline.nl/nieuws/id30842-veertien-ideeen-over-menselijk-kapitaal-in-de-techniek-beloond.htmlhttps://www.rvo.nl/actueel/nieuws/2-miljoen-naar-mkb-projecten-voor-oplossen-problemen-op-het-gebied-van-menselijk-kapitaal