Virtuele VCA

Introductie

Via een subsidie regeling MKBidee willen we een pilot project starten waarmee we onderzoeken of de slagingskans voor het behalen van VCA kan worden vergroot. Hiervoor ontwikkelen we een augmented reality applicatie voor de Hololens. Voor de pilot richten we ons op een aantal veiligheidsscenario’s voor het bouwproject van Eigen Hendrik in Den Haag. De scenario’s richten zich op werken op hoogte. De pilot geeft ons inzichten over de impact en effecten van deze visualisatie technologie op het leerprestaties in de klas, bij de modelwoning en tijdens de bouwwerkzaamheden.


Uitdaging

De bouw is op zoek naar personeel op alle niveaus. De sector kampt met grote tekorten en het probleem dreigt alleen maar groter te worden doordat veel bouwers met pensioen gaan terwijl er een grote bouwopgave ligt. Er moeten 1 miljoen woningen bijkomen en Nederland wil alle bestaande woningbouw verduurzamen. De komende 5 jaar zijn er 60.000 nieuwe mensen nodig. Voor mensen met werkervaring in andere sectoren of andere afkomst, de zogenaamde zij-instromers en statushouders, zijn volop kansen. Echter spreken ze de taal van de bouw niet en herkennen de gevaren niet. Daarom is er extra aandacht nodig voor veiligheid. Zeker omdat de bouw tot de top 3 behoort van meest onveilige sectoren. Voordat ze de bouwplaats mogen betreden zullen hun VCA moeten halen. Het behalen van VCA vormt een belemmering van instroom naar de MKB-bouwbedrijven. De slagingskans is laag en de kosten zijn hoog en dreigen hierdoor bouwprojecten mis te lopen.


Oplossing

De augmented reality applicatie plaats informatie in context hierdoor herkennen de medewerkers onveilige situaties beter en verlaagd taalbarrières. Door het gebruik van schaalbare 3D modellen en content kan de applicatie gebruikt worden in het leslokaal en rond en in de modelwoning bij ROC Mondriaan en bij bouwwerkzaamheden op de bouwplaats van Eigen Hendrik. 


Bouwproject Eigen Hendrik in Den Haag

Leren in het leslokaal

In het leslokaal kunnen leerlingen / medewerkers het 3D Hologram van Eigen Hendrik bekijken en leren ze wat mogelijk gevaren zijn bij het uitvoeren van een klus. Daarnaast kunnen ze zelf gevaren toewijzen aan de klus en toetsen de docenten de kennis van de leerlingen. 

Leren bij de modelwoning

In en rond de modelwoning bij ROC Mondriaan kunnen leerlingen leren wat mogelijk gevaren zijn bij het uitvoeren van een klus. De leerling loopt met de bril door de woning. De gevaren en veiligheidsmaatregelen worden door de bril geprojecteerd. Daarnaast kunnen de leerlingen zelf gevaren of veiligheidsmaatregelen toewijzen aan een klus en toetsen de docenten de kennis van de leerlingen. De leermeester kan met een tweede bril meelopen of via de meekijkfunctie beoordelen of de leerling de toets goed heeft uitgevoerd.

Leren en ondersteuning op de bouwplaats

Op de bouwplaats kan de werkvoorbereider gevaren en veiligheidsmaatregelen plaatsen zodat de medewerker bewust gemaakt kan worden van de mogelijk gevaren. Een meekijkfunctie maakt het mogelijk om op afstand mee te kijken met de leerling / medewerker.

Leren en ondersteuning op de bouwplaats

Uitgangspunten

Met trainers en docenten bepalen we welke scenario er wordt uitgewerkt en hoe de applicatie er uit komt te zien. Zij bepalen de leerdoelen en of de applicatie de leerprestatie zijn verbeterd.

De gebruikers staat voor en tijdens van de ontwikkeling centraal. We houden er rekening mee dat de leerlingen en medewerkers visueel zijn ingesteld en de Nederlandse taal niet altijd machtig zijn. 

We ontwerpen met het projectteam en testen de applicatie met 2 leermeesters/ docenten en leerlingen. We plannen meerdere testsessies en na iedere testsessie zullen we verbeteringen doorvoeren.


Specificaties:

– Augmented reality applicatie

– Augmented reality bril (hololens)

– Toepasbaar in de klas, modelwoning en op de bouwplaats

– 3D modellen (BIM), animaties en beeldmateriaal

– Taal- en stemondersteuning


Pilot en toetsing:

Tijdens de pilot wordt onderzocht of:

– De leerlingen gevaren beter herkennen

– De leerlingen betere leerprestaties laten zien

– De slagingskans voor VCA kan worden vergroot

– Nieuwe medewerkers sneller ingezet kunnen worden

– Kosten tegen de baten opwegen


Projectteam en klankbordgroep:

– 2 MKB bouwbedrijven

– Haagwonen

– Heembouw (2mkb bedrijven – onderaannemers)

– ROC Mondriaan

– Bouwend Nederland

– 10 leerlingen

– 2 docenten

– Energie academie

– Social Solutions


 

%d bloggers liken dit: