When expertise meets technology

TheServiceConcept.com en Spoorijzer bundelen krachten

Expertise en technologie worden steeds nadrukkelijker aan elkaar verbonden. Door de snelheid van veranderingen en de complexiteit van onze systemen neemt deze behoefte alleen maar toe. Toegang tot informatie en kennis dient eenvoudiger gemaakt te worden en technologie kan hierbij ondersteunen.

Om de verbinding te maken met technologie is Spoorijzer de samenwerking aangegaan met TheServiceConcept.com. Waar Spoorijzer de expertise in kaart brengt vertaalt The Service Concept deze naar gebruikersvriendelijke applicaties. The Service Concept digitaliseert, visualiseert en borgt procesgerichte kennis en ervaring op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Hiervoor maken zij gebruik van augmented en mixed reality technologie. Deze technologie projecteert kennis en ervaring als virtuele laag op de werkelijkheid. Hierdoor krijgt iedereen en op ieder moment toegang tot kennis en expertise.

Onze aanpak  

Bij de ontwikkeling van onze applicaties zijn verschillende stakeholders betrokken. Dat doen we middels de Spoorijzer methode gecombineerd met de Gilde 2.0 methode. De meester, gezel en leerling hebben een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de applicaties. Zij helpen ons bij het vergaren van kennis en ervaring over het proces en brengen valkuilen in kaart. Daarnaast zorgt deze methode er voor dat er direct draagvlak, acceptatie en ambassadeurschap wordt gecreëerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met amartens@spoorijzer.com of averell@theserviceconcept.com

Waar Spoorijzer de expertise in kaart brengt van de deskundigen binnen het bedrijf en deze vervolgens inzet voor (nieuwe) vaktechnici, vertaalt TheServiceConcept deze expertise in gebruikersvriendelijke applicaties.

Spoorijzer’s aanpak  analyseert hoe de specialist of deskundige besluiten neemt, hoe deze medewerker problemen herkent in een vroeg stadium en oplost en hoe de werkcontext daar invloed op heeft. Vervolgens wordt deze expertise ontsloten voor de nieuwe medewerker zodat deze zowel routinematige problemen als complexe nieuwe vraagstukken aan kan.

TheServiceConcept digitaliseert, visualiseert en borgt vervolgens procesgerichte kennis en ervaring op een begrijpelijke wijze voor de betrokken vaktechnici. Hiervoor maakt The ServiceConcept gebruik van “augmented en mixed reality technologie”. Deze technologie projecteert kennis en ervaring als virtuele laag op de werkelijkheid. Hierdoor krijgt de nieuwe technici op ieder moment toegang tot relevante kennis en expertise.

Het samengaan van deze twee methodieken maakt zowel duurzame als cyclische kennis en ervaring sneller overdraagbaar en toegankelijker voor de (nieuwe) vaktechnici.

De mix van methodieken: 1+1=3!

De combi Spoorijzer met The ServiceConcept verbindt versnelde expertise overdracht met augmented en mixed technologie. Deze mix speelt in op de behoefte bij bedrijven om vaktechnisch personeel in staat te stellen te anticiperen op zowel de snelheid van veranderingen in het bedrijf als de complexiteit van de systemen binnen de metaalbranche. Hierdoor weet men snel te schakelen tussen industrie-specifieke knowhow en state-of-the art technologie. De mix van Spoorijzer en The Service Concept maken beschikbare expertise binnen het bedrijf sneller en eenvoudiger toegankelijk voor grote en kleine groepen (nieuw) vaktechnisch personeel.

image002-1TSC_logo_transp-01

%d bloggers liken dit: