Virtuele Leermeesters

TheServiceConcept.com presenteert:

Virtuele Leermeesters

De virtuele brug tussen opleiden en arbeidsmarkt

Virtuele Leermeesters is een methode die door middel van Augmented Reality tools de kennis van leermeesters optimaal benut waardoor praktijkleerlingen van verschillende niveaus sneller zelfstandig inzetbaar zijn. 

Zo kan Virtuele Leermeesters ingezet worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, onderwijstrajecten in te korten en naadloos op de behoeften van het bedrijfsleven te laten aansluiten, en kan het vakmannen ‘on the job’ bijscholen in nieuwe systemen en producten.

Met het ontwikkelen van de Virtuele Leermeesters Methode, en het inzetten van Augmented reality Tools, wil TSC een oplossing bieden voor het nijpende arbeidstekort en er voor zorgen dat fabrikanten en installatie- en onderhoudsbedrijven voldoende bekwame krachten hebben om nieuwe producten en systemen te installeren en onderhouden. 

Tevens biedt Virtuele Leermeesters mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun trajecten mee te laten groeien met de technologische ontwikkelingen in de praktijk, om zo beter aan te sluiten bij de verwachtingen en behoeften van het bedrijfsleven.

Augmented Reality Tools 

Virtuele Leermeesters gebruikt Augmented Reality tools waarmee praktijkleerlingen direct toegang hebben tot productdata, stappenplannen en een directe lijn met een leermeester op afstand die mee kan kijken en feedback kan geven. Dankzij de inzet van deze technologie kunnen leermeesters op afstand meerdere praktijkleerlingen tegelijk begeleiden. Zo wordt de efficiëntie van kennisoverdracht verhoogd en kunnen praktijkleerlingen sneller individueel ingezet worden. 

Waarom Virtuele Leermeesters?

Door trends als de energietransitie ontwikkelen nieuwe technologieën en producten razendsnel, en groeit de vraag van fabrikanten en installatiebedrijven naar bekwame installatie- en onderhoudsmonteurs. Die ontwikkeling maakt het toch al nijpende arbeidstekort alleen maar groter.

Het onderwijs werkt hard aan het leveren van goed opgeleide installateurs om dat gat te vullen, maar heeft behoefte aan methoden om de praktijkopleidingen beter aan te laten sluiten bij technologische ontwikkelingen en de behoeften van het bedrijfsleven, en om praktijkleerlingen sneller inzetbaar te maken. 

Voor het bedrijfsleven is het intern bijscholen en opleiden van personeel een kostbare zaak, en zeker voor het MKB niet altijd behapbaar. 

Tegelijkertijd staan er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld een opleiding die niet aansluit bij de huidige technologische ontwikkelingen, aan de zijlijn.

Om een oplossing te bieden voor deze vragen en behoeften ontwikkelt TSC in samenwerking met de overheid en partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven de Virtuele Leermeester Methode. 

Ontwikkeling Virtuele Leermeesters

Coöperatieve conceptontwikkeling

Samenwerking is essentieel om Virtuele Leermeesters te ontwikkelen en aan te laten sluiten bij de behoeften van alle partijen. Daarom werken wij onder andere samen met overheidsinstanties, onderwijs- en opleidingsinstanties, fabrikanten, installatiebedrijven en woningcorporaties, en zijn wij altijd op zoek naar geïnteresseerde partners.

Pilot 2019

In december 2018 heeft TSC van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een subsidie gekregen om de Virtuele Leermeesters Methode door te ontwikkelen. In samenwerking met het werkgevers servicepunt van de Gemeente Den Haag, ROC Mondriaan (Menskracht 7), IW Nederland, Platform Bèta Techniek, Itho Daalderop, Kalisvaart Installatietechniek, Woningcorporatie Haagwonen, en NEN innovatie makelaar, draaien wij momenteel een pilot. 

Voor deze pilot ontwikkelen we voor onze Augmented Reality tools een lesmodule en naslagwerk warmtepompinstallatie, en een draaiboek voor MKB’ers om leermeesters op afstand in te zetten. Vervolgens leiden we twee leermeesters op die, met behulp van de Augmented Reality tools, op afstand tien leerlingen begeleiden bij het installeren van warmtepompen.  

Leerling en leermeester vormen de motor

De leerling en de leermeester staan centraal en vormen de motor van de ontwikkeling van Virtuele Leermeesters. Onze Augmented Reality tools stellen hen in staat hun behoeften te uiten, en stellen ons in staat de samenwerking en kennisoverdracht tussen leerling en leraar constant te analyseren. 

Toekomstbestendige methode

Met die gegevens kunnen we de Virtuele Leermeester Methode constant door ontwikkelen en aanpassen aan de behoeften en vraag van een veranderende wereld. Bovendien is de methode zo ontworpen dat nieuwe systemen en producten van fabrikanten geïntegreerd kunnen worden in het systeem, zodat de methode snel mee kan groeien met de ontwikkelingen in de markt. 

Over TSC

TheServiceConcept.com bedenkt en ontwikkelt applicaties voor technisch onderwijs en technische bedrijven. Wij leveren turn-key toepassingen die leiden tot een efficiënte manier van leren en werken.

De afgelopen 5 jaar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact en effecten van deze technologie op bestaande en nieuwe service- en verdienmodellen op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast zijn we 17 jaar betrokken geweest bij de ontwikkeling van end-to-end marketing en service concepten.

Onze Augmented Reality en Mixed Reality software ontwikkelaars hebben een ruime ervaring met software en content ontwikkeling. Het team bestaat uit experts op het gebied van computer vision algoritme en 3D object tracking, en heeft applicaties ontwikkeld voor Microsoft, Android en iOS platformen.

Ons team werkt samen met de Pool of Experts bestaande uit Asset Managers, Lean specialisten, Learning en development specialisten, BIM specialisten en onderwijskundigen. Zij helpen ons bij het bedenken van toepassingen waarmee we de kracht van de technologie optimaal benutten en de markt optimaal kunnen bedienen.

Wij werken actief samen met scholen en Universiteiten en we nemen deel aan onderzoeksprogramma’s in opdracht van de Europese Unie.

%d bloggers liken dit: