Innorail samen met The Service Concept

  Rail Infra Opleidingen en Movares brengen een innovatie challenge ‘Het Service Concept’ in, dat zich als als interessant ‘breakthrough idee’ leent voor een sector-aanpak.

Innorail

Open innovatie idee in de eigen sector

Movares, RailPro en RailInfra Opleidingen brengen een initiatief in om in de sector gezamenlijk via een methode van open innovatie alle relevante informatie van en over een infra-object dat dient te worden onderhouden (draadloos) elektronisch beschikbaar te maken op de locatie van het onderhoud en n.a.v. het onderhoud te up daten. Edwin Winterkamp, Nico van Rossum en Averell van den Bos presenteren dit service concept.

Het Service Concept is in essentie het idee om alle relevante kennis en informatie over verschillende functionaliteiten die gekoppeld zijn aan een infra-object beter aan elkaar te verbinden. Om deze zo voor alle processen beter beschikbaar te krijgen en de objecten makkelijker te onderhouden, bestellingen efficiënt te bestellen zijn, monteurs de actuele kennis te verschaffen en optimaal op te leiden. Dit wordt bereikt doordat alle betrokken partijen in de assetmanagement keten bereid zijn hun informatie beschikbaar te stellen aan het gezamenlijk te beheren informatiehuis en systeem rond het object of serie van objecten.

Bij de ontsluiting en bewerking van deze informatie kan gebruik gemaakt worden van moderne technieken zoals augmented reality, waarbij digitale visuals gekoppeld worden aan het onderdeel dat onderhouden dient te worden. Reparatiewerkzaamheden worden per film vastgelegd (kennisborging) en weer opgeslagen voor ‘alle gebruikers’.

Nico van Rossum geeft voorbeelden uit de praktijk waar de onderhoudsmonteurs zoal tegen aan lopen. Voorbeeld: EBI switch in Hilversum, verouderde onderhoudsdocumenten
Voordelen:

 • Feedback door de monteur over de status van het object bij onderhoudsbezoek.
 • Verrijking van de informatie door het te vervangen moderne onderdeel op te nemen in de objectinformatie.
 • Hierdoor ontstaat er meer actuele informatie en blijkt uit onderzoek bij sommige situaties94% procent minder kans op fouten. Virtual reality leert de vakman-gezel op efficiëntere wijze onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Hij kan ter plekke de info beter raadplegen dan de ‘ouderwetse handboeken op kantoor’. Borgen van kennis en kwaliteit is zo beter gegarandeerd. Reacties uit het netwerk:
  • Vertaling van de onderhoudsdocumenten (OHD) geschreven in juridische taal naar de taal van de monteur is dan wel nodig en een eerste stap. De monteur kan hiervoor input opgeven.
  • De huidige OHD’s zijn soms 100 pagina’s. Deze zijn te complex en daardoor niet eenvoudig te onderhouden. Het is een noodzaak deze te versimpelen van opzet.
  • Bij storingen is het inzetten van een helpdesk op afstand veel gemakkelijker.
  • In situaties waarin er weinig onderhoud nodig is aan een object en maar sporadisch in storing valt, kan deze methodiek enorm helpen de kennis makkelijker op locatie paraat te hebben.
  • Vakmanschap is wel een vereiste voor goed gebruik van zo’n systeem. Je moet wel blijven weten waar je mee bezig bent en zaken in hun integraliteit kunnen beschouwen
  • Functies en processtappen in het onderhoud zijn veel beter aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld het tegelijkertijd inspecteren van een object, het doen van een bestelling van onderdelen, het bijwerken van de digitale objecteninformatie en het weer inplannen van een reparatie etc.
  • Het leidt tot gemakkelijker overdragen van informatie en deze toegankelijk maken. Informatie geven op iets waarvoor het nodig is. Wanneer de taak complex blijkt, kan informatie gerichter worden opgevraagd.
  • Het zal niet de behoefte aan goed vakmanschap kunnen vervangen, maar kan juist het vakmanschap en parate vakkennis versterken.
  • Deze manier van werken maakt slimmer gebruik van wat er al aan informatie is en vult dat gemakkelijker voor allen aan waar dat nodig blijkt te zijn in de praktijk.
  • In de hele keten / branche is er voordeel uit te halen (bijvoorbeeld eenduidigere termen te gebruiken). Leveranciers zullen hier ook een rol in spelen, foute bestellingen zullen afnemen, interessante opleidings- en onderhoudsmogelijkheden worden geboden.

 

Innorail – Het netwerk voor spoor assetmanagement innovatie.

Het InnoRail netwerk wil een innovatie platform zijn voor bedrijven actief in, primair, het assetmanagement in de spoorbranche. Een voor de sector representatieve groep van ongeveer 45 managers, professionals en adviseurs uit bedrijven uit de branche.

Daarvoor willen we een passende en stimulerende context creëren. Open, informeel, ruimte voor ‘dwars- en andersdenkers’, tolerant, energiek, gericht op gezamenlijke winst en door een ondersteunende maar minimale organisatie toch krachtig. Een organisatie, die zo veel mogelijk gedragen wordt door de deelnemers zelf.

De leden bestaan o.a. uit: Prorail, Rail Infra Opleidingen, Movares, Strukton, Volkerrail, Bam, Bamrail, Arcadis, TNO, TUdelft, Assetrail, Intraffic, Tauw, Eurailscout, Dekra

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: