Verbeteren door te luisteren naar de praktijk

Wij handelen veel vanuit onze ervaring, intuïtie en aannames waardoor we verkeerde beslissingen nemen en niet inspelen op de behoefte van de gebruiker van je product. We zouden beter naar onze gebruikers moeten luisteren. Dit helpt helpt ons bij het begrijpen van de klant en begrijpen waar hun vragen, frustratie en problemen vandaan komen.

Door deze vragen, frustratie en problemen te omarmen en niet adhoc op te lossen worden je producten en diensten vanzelf beter. Wij zien daarom vragen, frustratie en problemen als nieuwe kennis en kansen om effectief en snel verbeteringen door te voeren. Als je nu toch via onze applicaties kennis aan het delen bent is dat het moment om nieuwe kennis te vergaren.

Bij iedere stap van de instructies krijgt de klant de gelegenheid de ‘nieuwe’ kennis met ons te delen. Wij zamelen alles in een dashboard zodat u snel trens en patronen kan herkennen en daar de benodigde verbeter acties aan kan verbinden.

Hiermee loopt u altijd voor op uw concurrentie en wordt u in staat gesteld om samen de gebruiker te innoveren en co-creeeren.

 

Vakbekwaamheid 2.0

Wat is de definitie van vakbekwaamheid als je gebruik maakt van Augmented Reality en 3D applicaties van The Service Concept? Voor ons is het steeds weer de uitdaging om een deel van de vakbekwaamheid en de kennis en ervaring van de (meester)monteur in onze applicaties te verwerken.

Wij hebben niet de illusie al zijn kennis en ervaring in een applicatie te verwerken. Het uitgangspunt is om de onervaren monteur tijdens zijn werkzaamheden zo veel mogelijk te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en behoeden voor fouten die al een keer eerder zijn gemaakt.

Wetende dat medewerkers, dus ook monteurs, vaak cruciale handelingen in het proces vergeten waardoor ze in onveilige situaties terecht komen of terug moeten komen om de klus te klaren, maakt het Service Concept gebruik van deze wetenschap en zet deze om in aandachtspunten in de applicatie. Fouten maken we niet bewust. We vertrouwen echter te veel op onze ervaring, aannames en intuïtie.

The Service Concept borgt Vakbekwaamheid voor de toekomst.

digitaal brein

Voordat we de applicatie ontwikkelen analyseren we de gebruikers volgens het Gilde 2.0 principe.

 

Innorail samen met The Service Concept

  Rail Infra Opleidingen en Movares brengen een innovatie challenge ‘Het Service Concept’ in, dat zich als als interessant ‘breakthrough idee’ leent voor een sector-aanpak.

Innorail

Open innovatie idee in de eigen sector

Movares, RailPro en RailInfra Opleidingen brengen een initiatief in om in de sector gezamenlijk via een methode van open innovatie alle relevante informatie van en over een infra-object dat dient te worden onderhouden (draadloos) elektronisch beschikbaar te maken op de locatie van het onderhoud en n.a.v. het onderhoud te up daten. Edwin Winterkamp, Nico van Rossum en Averell van den Bos presenteren dit service concept.

Het Service Concept is in essentie het idee om alle relevante kennis en informatie over verschillende functionaliteiten die gekoppeld zijn aan een infra-object beter aan elkaar te verbinden. Om deze zo voor alle processen beter beschikbaar te krijgen en de objecten makkelijker te onderhouden, bestellingen efficiënt te bestellen zijn, monteurs de actuele kennis te verschaffen en optimaal op te leiden. Dit wordt bereikt doordat alle betrokken partijen in de assetmanagement keten bereid zijn hun informatie beschikbaar te stellen aan het gezamenlijk te beheren informatiehuis en systeem rond het object of serie van objecten.

Bij de ontsluiting en bewerking van deze informatie kan gebruik gemaakt worden van moderne technieken zoals augmented reality, waarbij digitale visuals gekoppeld worden aan het onderdeel dat onderhouden dient te worden. Reparatiewerkzaamheden worden per film vastgelegd (kennisborging) en weer opgeslagen voor ‘alle gebruikers’.

Nico van Rossum geeft voorbeelden uit de praktijk waar de onderhoudsmonteurs zoal tegen aan lopen. Voorbeeld: EBI switch in Hilversum, verouderde onderhoudsdocumenten
Voordelen:

 • Feedback door de monteur over de status van het object bij onderhoudsbezoek.
 • Verrijking van de informatie door het te vervangen moderne onderdeel op te nemen in de objectinformatie.
 • Hierdoor ontstaat er meer actuele informatie en blijkt uit onderzoek bij sommige situaties94% procent minder kans op fouten. Virtual reality leert de vakman-gezel op efficiëntere wijze onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Hij kan ter plekke de info beter raadplegen dan de ‘ouderwetse handboeken op kantoor’. Borgen van kennis en kwaliteit is zo beter gegarandeerd. Reacties uit het netwerk:
  • Vertaling van de onderhoudsdocumenten (OHD) geschreven in juridische taal naar de taal van de monteur is dan wel nodig en een eerste stap. De monteur kan hiervoor input opgeven.
  • De huidige OHD’s zijn soms 100 pagina’s. Deze zijn te complex en daardoor niet eenvoudig te onderhouden. Het is een noodzaak deze te versimpelen van opzet.
  • Bij storingen is het inzetten van een helpdesk op afstand veel gemakkelijker.
  • In situaties waarin er weinig onderhoud nodig is aan een object en maar sporadisch in storing valt, kan deze methodiek enorm helpen de kennis makkelijker op locatie paraat te hebben.
  • Vakmanschap is wel een vereiste voor goed gebruik van zo’n systeem. Je moet wel blijven weten waar je mee bezig bent en zaken in hun integraliteit kunnen beschouwen
  • Functies en processtappen in het onderhoud zijn veel beter aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld het tegelijkertijd inspecteren van een object, het doen van een bestelling van onderdelen, het bijwerken van de digitale objecteninformatie en het weer inplannen van een reparatie etc.
  • Het leidt tot gemakkelijker overdragen van informatie en deze toegankelijk maken. Informatie geven op iets waarvoor het nodig is. Wanneer de taak complex blijkt, kan informatie gerichter worden opgevraagd.
  • Het zal niet de behoefte aan goed vakmanschap kunnen vervangen, maar kan juist het vakmanschap en parate vakkennis versterken.
  • Deze manier van werken maakt slimmer gebruik van wat er al aan informatie is en vult dat gemakkelijker voor allen aan waar dat nodig blijkt te zijn in de praktijk.
  • In de hele keten / branche is er voordeel uit te halen (bijvoorbeeld eenduidigere termen te gebruiken). Leveranciers zullen hier ook een rol in spelen, foute bestellingen zullen afnemen, interessante opleidings- en onderhoudsmogelijkheden worden geboden.

 

Innorail – Het netwerk voor spoor assetmanagement innovatie.

Het InnoRail netwerk wil een innovatie platform zijn voor bedrijven actief in, primair, het assetmanagement in de spoorbranche. Een voor de sector representatieve groep van ongeveer 45 managers, professionals en adviseurs uit bedrijven uit de branche.

Daarvoor willen we een passende en stimulerende context creëren. Open, informeel, ruimte voor ‘dwars- en andersdenkers’, tolerant, energiek, gericht op gezamenlijke winst en door een ondersteunende maar minimale organisatie toch krachtig. Een organisatie, die zo veel mogelijk gedragen wordt door de deelnemers zelf.

De leden bestaan o.a. uit: Prorail, Rail Infra Opleidingen, Movares, Strukton, Volkerrail, Bam, Bamrail, Arcadis, TNO, TUdelft, Assetrail, Intraffic, Tauw, Eurailscout, Dekra

Objectenbeheer

Stapsgewijze instructies met alleen relevante informatie waarmee objecten snel en eenvoudig beheerd kunnen worden. Hierdoor hoeft de monteur niet alle informatie zelf op te zoeken, maar hoeft hij alleen de stapsgewijze instructies te volgen. Hij wordt niet alleen geïnformeerd over hoe hij de werkzaamheden moet verrichten, maar ook over welke gereedschappen en onderdelen nodig heeft en veiligheidsmaatregelen hij in acht moet nemen.

AR Tablet

 

Wij bouwen de applicaties altijd vanuit het perspectief van de monteur. Met onze augmented reality en 3D instructies wordt informatie in context geplaatst waarmee de kans op interpretatie  verkleint wordt.

Stumico maakt kennis met The Service Concept

De Stumico bijeenkomst heeft tot interessante gesprekken geleid en een aantal zullen snel opvolging krijgen. De bezoekers van dit evenement behoren tot de early adopters en hebben de uitdaging om naar toepassingen binnen hun organisatie op zoek te gaan en daarin de eerste stappen te nemen.

Disruptive en onomkeerbaar

Voor nieuwe toepassingen geen we opzoek naar de nieuwe monteur, de nieuwe engineer, nieuwe student….etc. Hiervoor moeten we traditionele werkwijzen loslaten en disruptive denken. Analyseer de schakels in de keten. Hoe kan je die ondersteunen en bepaal de ‘echte’ behoefte van je (eind)klant.

Nu is het moment

Wacht niet op de concurrentie om bestaande service- en verdienmodellen om te gooien. Zie de kansen en anticipeer op deze onomkeerbare trend.

Snel resultaat

Met of zonder 3D model kunt u voor uw organisatie al snel resultaat behalen. Graag nemen wij deel aan het gesprek en u bent ook van harte uitgenodigd in ons development center in Rotterdam. Wij vertellen u graag wat meer over onze ‘disruptive’ business cases, maar bieden u ook de gelegenheid om de kracht van onze AR applicaties zelf te ervaren.

Stumico meets TSC

De Nieuwe Monteur Baanapparatuur

Interpretatie gevoelige papieren handleidingen ondersteunen de monteur nauwelijks

IMG_4162

Met onze Augmented Reality en 3D applicaties worden werkzaamheden aan het spoor snel, effectief en veilig opgelost. Wij ondersteunen de monteur met stapsgewijze, visuele montage, onderhoud en reparatie instructies.